2021 yılında ülkemizi 23.9 milyon yabancı turist ziyaret etti

2020 yılında Türkiye'ye gelen yaklaşık 12,7 Milyon yabancı turistin yapmış olduğu harcamalar kişi başı ortalama 716 Dolar olarak belirtilmektedir. 2019 yılında kişi başı ortalama harcamanın 642 Dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son yılda kişi başı harcamaların artmış olduğu görülmektedir. 2021 yılında ise Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 23.9 milyon yabancı turistin kişi başı 785 Dolar harcama yaptığı görülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre 2020 yılının ilk dört çeyreğinde Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak 12 milyon olurken, 2021 yılının ilk dört çeyreği için bu rakamın 24.7 milyon olduğu gözlemlenebilmektedir.

2022 yılının ilk çeyreğinde ise Türkiye'ye gelen 2.8 milyon yabancı turistin %60.7'si İstanbul'a, %8.9'u Antalya'ya, %2'si Ankara'ya gelmiştir. Bu üç ili %1.8 ve %0.1'lik paylar ile İzmir ve Muğla izlemiştir. Gelen turist sayıları bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında gelen yabancı turist sayısında görülen %166 artış, Mart 2020 itibariyle dünya ile paralel olarak Türkiye’yi de önemli bir ölçekte etkileyen COVID-19 salgınının turizm performansını önemli ölçekte etkilemiştir. 2019 yılı yabancı turist sayıları göz önünde bulundurulduğunda COVID-19 salgınından önceki en yüksek performans gösteren yıldır. Bu sebeple, 2022 yılı ilk çeyreği 2019 yılının ilk çeyreğiyle karşılaştırıldığında pandemi etkilerinin azalmaya başladığı söylenebilir.

İşletme Belgeli ve Yatırım Belgeli tesis sayıları incelendiğinde Türkiye genelinde toplam 524 bin oda kapasitesi ile 5.339 işletme belgeli, 63 bin oda kapasitesi ile 572 yatırım belgeli konaklama tesisi olduğu görülmektedir. İşletme belgeli tesislerin şehir kırılımlarına bakıldığında ilk sırayı 938 tesis ve 224 bin oda kapasitesi ile Antalya çekmekte, onu takiben 697 tesis ve 67 bin oda kapasitesi ile İstanbul gelmektedir. Muğla ise 423 işletme belgeli tesise ve 52 bin oda arzına sahiptir.

Yatırım belgeli tesisler göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte mevcut otel arzına dahil olacak 572 tesis içinde en büyük payı 84 tesis ve 16 bin oda kapasitesi ile Antalya almakta, onu takiben 66 tesis ve 7 bin oda kapasitesi ile İstanbul, 59 tesis ve 7 bin oda kapasitesi ile Muğla gelmektedir.

Pandemi öncesi son tam performans yılı olan 2019 yılında Türkiye genelinde işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %58.9 olarak belirlenmiştir. 2021 yılında Türkiye genelinde yatak doluluk oranı ise %42.32'dir. Yatak doluluğu en yüksek olan şehir %48.35 ile Antalya, onu takiben %43.74 ve %41.51 ile İstanbul ve İzmir gelmektedir. Muğla ve Ankara'nın yatak doluluk oranları sırasıyla yaklaşık %40.73 ve %34.49 olmuştur. 2022 yılının Şubat ayından itibariyle Türkiye genelinde işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %24.20'dir.

2016 yılında İstanbul ve diğer bölgelerde otellerin doluluk oranları ve fiyatları turizm genelindeki yavaşlama sebebiyle ciddi bir düşüş yaşamış, 2017 ve 2020 yılı arasında 2016 yılı öncesi dönemlerine yaklaşmıştır. Ocak ayından itibaren dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınınından, dünya ile paralel olarak Türkiye'deki otel performansı da negatif olarak etkilenmiştir.

2021 yılı doluluk oranları Türkiye geneli için %52.1 olarak hesaplanırken; İstanbul için doluluk oranı %54.4 olmuştur. Aynı dönem için Türkiye genelinde ortalama gerçekleşen oda fiyatı 82 Euro iken İstanbul'da 91 Euro olmuştur. 2019 yılı performans göstergeleri göz önünde bulundurularak, ortalama gerçekleşen oda fiyatlarının 2019 yılı seviyesine ulaştığı ve otel doluluk oranlarının ise toparlanma sürecine devam ettiği söylenebilir. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise Türkiye genelinde %58.8 olan doluluk oranı, İstanbul için %65.8'dir. Bu dönemdeki ortalama gerçekleşen oda fiyatı ise Türkiye genelinde 75 Euro, İstanbul'da ise 95 Euro'dur.