2021 yılının ilk dokuz ayında ülkemizi 11.5 milyon, yılın tamamında ise yaklaşık 24 milyon yabancı turist ziyaret etti

2020 yılında Türkiye'ye gelen yaklaşık 12,7 Milyon yabancı turistin yapmış olduğu harcamalar kişi başı ortalama 716 Dolar olarak belirtilmektedir. 2019 yılında kişi başı ortalama harcamanın 642 Dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son yılda kişi başı harcamaların artmış olduğu görülmektedir. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ise Türkiye'ye giriş yapan yaklaşık 11,5 milyon yabancı turistin kişi başı 773 Dolar harcama yaptığı görülmektedir. 2021 yılının ilk 4 çeyreğine bakıldığında toplamda yaklaşık 24 Milyon yabancı turistin ülkemizi ziyaret ettiği ve ortalama 785 Dolar harcama yaptığı görülmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre 2020 yılının ilk dört çeyreğinde Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak 12 milyon olurken, 2021 yılının ilk dört çeyreği için bu rakamın 22.8 milyon olduğu gözlemlenebilmektedir.

2021 yılının ilk dört çeyreğinde Türkiye'ye gelen 22.8 milyon yabancı turistin %37.7'si Antalya'ya, %35.1'i İstanbul'a, %4,4'ü Muğla'ya gelmiştir. Bu üç ili %2,6 ve %1,6'lik paylar ile İzmir ve Ankara izlemiştir. Gelen turist sayıları 2020 yılının ilk dört çeyreği ile karşılaştırıldığında %90 oranında arttığı görülmektedir. 2020 yılı Şubat ayı başında Çin’de başlayan COVID-19 salgını, Mart başı itibariyle başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde etkisini göstermeye başlayıp, Mart’ın ikinci haftası itibariyle de Türkiye’ye de önemli bir ölçekte etki etmiştir. Bir önceki yıla göre artan ziyaretçi sayıları ile birlikte Türkiye'nin turizm performansının toparlanmaya başladığı söylenebilir

İşletme Belgeli ve Yatırım Belgeli tesis sayıları incelendiğinde Türkiye genelinde toplam 500 bin oda kapasitesi ile 4.511 işletme belgeli, 64 bin oda kapasitesi ile 573 yatırım belgeli konaklama tesisi olduğu görülmektedir. İşletme belgeli tesislerin şehir kırılımlarına bakıldığında ilk sırayı 832 tesis ve 219 bin oda kapasitesi ile Antalya çekmekte, onu takiben 671 tesis ve 65 bin oda kapasitesi ile İstanbul gelmektedir. Muğla ise 426 işletme belgeli tesise ve 52 bin oda arzına sahiptir.

Yatırım belgeli tesisler göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte mevcut otel arzına dahil olacak 573 tesis içinde en büyük payı 90 tesis ve 16 bin oda kapasitesi ile Antalya almakta, onu takiben 71 tesis ve 8 bin oda kapasitesi ile İstanbul, 58 tesis ve 6 bin oda kapasitesi ile Muğla gelmektedir.

Türkiye genelinde 2019 yılında işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %58.9 olarak belirlenmiştir. 2020 yılında Türkiye genelinde yatak doluluk oranı ise %22.83'dir. Yatak doluluğu en yüksek olan şehir %23.7 ile İstanbul, onu takiben %22.93 ve %22.89 ile Muğla ve Ankara gelmektedir. İzmir ve Antalya'nın yatak doluluk oranları sırasıyla yaklaşık %22.86 ve %22.68 olmuştur. 2021 yılının ilk 11 ayı itibariyle Türkiye genelinde işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %42.83'tür.

2016 yılında İstanbul ve diğer bölgelerde otellerin doluluk oranları ve fiyatları turizm genelindeki yavaşlama sebebiyle ciddi bir düşüş yaşamış, 2017 ve 2020 yılı arasında 2016 yılı öncesi dönemlerine yaklaşmıştır. 2020 Ocak ayından itibaren dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınından, dünya ile paralel olarak Türkiye'deki otel performansı da negatif olarak etkilenmiştir.

2020 yılı doluluk oranları Türkiye geneli için %35 olarak hesaplanırken; İstanbul için doluluk oranı %37 olmuştur. Aynı dönem için Türkiye genelinde ortalama gerçekleşen oda fiyatı 70 Euro iken İstanbul'da 78 Euro olmuştur. 2021 yılında ise Türkiye genelinde %52.1 olan doluluk oranı, İstanbul için %54.5'dir. Bu dönemdeki ortalama gerçekleşen oda fiyatı ise Türkiye genelinde 82 Euro, İstanbul'da ise 91 Euro'dur. Covid-19 salgınının otel doluluk ve gerçekleşen oda fiyatlarına yansıyan negatif etkisinin geçen yıla oranla azalırken, ortalama oda fiyatları ise 2019 seviyesini geçmiştir.