2022 Yılının İlk Çeyreğinde Birincil Kira Metrekare Başına USD Bazında 6,00, TL Bazında İse 75 Seviyesindedir

Mevcut veriler itibarıyla, birincil lojistik pazarları olan İstanbul-Kocaeli bölgesinde yaklaşık 10,55 milyon m2 toplam depo stokunda 6,8 milyon m2 ticari kullanım amaçlı lojistik arzı yer almaktadır. 2022 yılının ilk çeyreğinde boşluk oranı %11.1 olarak kaydedilmiştir. İnşaat halindeki projelerin hacmi ise yaklaşık 550 bin m2 olarak kayıt altına alınmıştır ve söz konusu projelerin tamamına yakını ticari kullanım amaçlı projelerden oluşmaktadır.
2022 yılının ilk çeyreğinde 8.340 m2 lojistik kiralama işlemi gerçekleşmiştir. Birincil kira metrekare başına USD bazında 6.00, TL bazında ise 75 seviyesindedir. Mevcut ve inşaat halindeki arzın kısıtlı olması sebebiyle, piyasada yüksek talep karşısında kira fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının yılın devamında da etkili olacağı beklenmektedir.