Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na İlgi Devam Ediyor

2021 3. Çeyrekte yeni bir GYO daha kurularak toplam sayıları 36’ya yükselen GYO’ların piyasa değeri 63,7 milyar TL’den 86,1 milyar TL’ye yükselmiştir. 2020 yılını çok iyi bir performansla tamamlayan GYO endeksi 2021 yılının ilk çeyreğindeki tarihi zirvesinden sonra gerilemeye başlamış ancak bu geri çekilme yerini 2021 3. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %10’luk bir artışa bırakmıştır. Aynı dönemde BIST 100 endeks getirisinin %3,7’de kaldığı dikkate alınırsa bu getiri oldukça önemlidir. Öte yandan yeni halka arzlara birlikte 2021’in üçüncü çeyreğinde GYO’ların halka açıklık oranı %43,2, fiili dolaşım oranı %23,9 olarak gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yılının ilk yarısını negatifte tamamlayan yabancı işlemleri 3. Çeyrekte artıya geçerek 25,12 milyon USD’lik net bir giriş gözlemlenmiştir. 2021’in üçüncü çeyreğinde de kurumsal yatırımcı ilgisi devam etmiş ve oranı %52,3’e yükselmiştir. Net yabancı girişlerinde pozitif bir seyir olmasına rağmen piyasa değeri içerisindeki yabancı oranı %8’e düşmüştür. Yılın ilk dokuz ayında dağıtılan temettü tutarı 398,21 milyon TL’ye ulaşmış olup bu tutarın her çeyrekte daha da artması yatırımcıları çekmek için oldukça önem taşımaktadır. Yabancı yatırımcılar sıralamasında geçen çeyrek ilk 4 sırada yer alan ülkeler olan ABD, Hollanda, Birleşik Krallık ve Bahreyn yerlerini korurlarken bir önceki çeyrekte 5. sırada yer alan Virjin Adaları (İngiliz) bu çeyrekte yerini Jersey’e bırakmıştır.
Artan kur ve belirsizlik sektörde risk unsuru oluşturmaya devam ederken yabancı para birimi cinsinden ucuzlayan hisse ve gayrimenkul fiyatları yabancı yatırımcıların gerek doğrudan gerekse gayrimenkul sermaye piyasaları yoluyla ülkemize yatırım yapmasını hızlandırarak endekste pozitif bir gelişme oluşturabilir. GYO’lara olan ilginin artması, sektörün kurumsallaşmasını ve uzun vadeli yatırımcıların ülkemize yatırım yapmasını sağlamaya devam edecektir.