2022 Gayrimenkul Yılı Olacak

2021 yılına yükselişle başlayan GYO endeksi yılın ilk yarısında BIST 100’e paralel bir şekilde düşüş yaşamış ancak özellikle yılın son çeyreğinde hızlı bir toparlanmayla 2021 yılını %11,39’luk getiri ile kapatmıştır. Son 3 yıldır yeni bir GYO kurulmamış iken 2021 yılında 4 adet yeni GYO’nun kurularak toplam GYO sayısının 37’ye çıkması ve son bir yıl içerisinde toplam piyasa değerinin neredeyse 2 katına çıkarak 54,16 milyar TL’den 94,95 milyar TL’ye ulaşması sektörün geleceği adına olumlu işaretler vermektedir. Her ne kadar 2021 yılı içerisinde GYO endeks getirisi BIST 100’ün gerisinde kalmış olsa da artan GYO sayısı ve yükselen piyasa değeri sektörün 2022 yılında hareketli bir sene geçireceğini bizlere göstermektedir. GYO’lar, düşen kurlarla birlikte son 2 çeyrekte yabancı yatırımcı ilgisini cezbetmiş ve yılın ikinci yarısında 45 milyon TL’lik yabancı girişi sağlanmıştır. Ancak yabancı yatırımcı oranının %9,6 seviyelerinde olması BIST 100’de olduğu gibi yabancı ilgisinin azlığına işaret etmekte ve ülkemizdeki sermaye piyasaları gelişiminin önünde aşılması gereken önemli bir sorun olarak durmaktadır. Öte yandan kurumsal yatırımcı oranının %54 seviyelerine yükselmesi, yatırımcı perspektifinin doğru okunması adına önem arz etmektedir. 2021 yılında dağıtılan temettü tutarı 398,32 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve her ne kadar 2020 yılında dağıtılan temettü tutarı aşılmış olsa da bu tutar pandeminin etkisiyle beraber 2014-2019 yılları arasında dağıtılan temettü tutarlarının altında kalmıştır. GYO’lara ilginin hisse değer artışı ve düzenli temettü politikaları ile sağlanabileceğinin altı çizilmelidir. Uyruk bazında GYO’lara yatırım yapan yabancı yatırımcılar sıralamasında ilk 10 ülke arasında 8 Batılı ülke yer almaktadır. Önceki çeyrek listelerinde yer almayan Ruanda ve son iki çeyrekte listeye giren Bulgaristan bu anlamda dikkat çekmektedir. ABD, Hollanda, Birleşik Krallık, Bahreyn ve Jersey son çeyrekte de ilk 5 sırada yer almaya devam etmektedir.
2021 yılında gerek ülkemizde gerekse dünyada hızla yükselen enflasyon oranları 2022’nin ilk yarısında da ekonomilerde ciddi bir risk oluşturmaya devam edecektir. Artan inşaat maliyetleri ve talebin hala yüksek olmasının da etkisiyle hızla yükselmekte olan gayrimenkul fiyatlarıyla birlikte sektörün enflasyona karşı tekrar bir koruma kalkanı oluşturması GYO’lar açısından 2022 yılının başarılı bir sene olmasına imkân tanıyabilir. %44 seviyelerine olan halka açıklık oranlarının artması, düzenli temettü politikaları ve GYO’ların trendi doğru okuyarak yatırımlarını bu yöne kaydırmaları yatırımcıların GYO’lara ilgisini 2022 yılında daha da arttıracaktır.