2019 yılının ilk çeyreğinde ülkemizi 5,4 milyon yabancı turist ziyaret etti

2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 5,4 Milyon yabancı turistin yapmış olduğu harcamalar kişi başı ortalama 678 Dolar olarak belirtilmektedir. 2018 yılının ilk çeyreğinde kişi başı ortalama harcamanın 682 Dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son yılda kişi başı harcamalarda düşüş yaşandığı görülmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak 5,1 milyon olurken, 2019 yılının ilk çeyreği için bu rakamın 5,4 milyon olduğu gözlemlenebilmektedir.
2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen 5,4 milyon yabancı turistin %56,7'si İstanbul'a, %9,4'ü Antalya'ya, %1,9'u Ankara'ya gelmiştir. Bu üç ili %1,5 ve %0,2'lik paylar ile İzmir ve Muğla izlemiştir. Gelen turist sayıları 2018 yılının ilk çeyreği ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %6'lık bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu, 2016 yılında düşüşe geçen turizm sektörünün 2017 yılında başladığı toparlanma ivmesine hız kesmeden devam ettiği şeklinde yorumlanabilir.
İşletme Belgeli ve Yatırım Belgeli tesis sayıları incelendiğinde Türkiye genelinde toplam 466 bin oda kapasitesi ile 3.947 işletme belgeli, 106 bin oda kapasitesi ile 997 yatırım belgeli konaklama tesisi olduğu görülmektedir. İşletme belgeli tesislerin şehir kırılımlarına bakıldığında ilk sırayı 790 tesis ve 210 bin oda kapasitesi ile Antalya çekmekte, onu takiben 580 tesis ve 57 bin oda kapasitesi ile İstanbul gelmektedir. Muğla ise 403 işletme belgeli tesise sahip olup, oda arzı 52 bin'dir.
Yatırım belgeli tesisler göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte mevcut otel arzına dahil olacak 997 tesis içinde en büyük payı 178 tesis ve 15 bin oda kapasitesi ile İstanbul almakta, onu takiben 106 tesis ve 11 bin oda kapasitesi ile Muğla, 101 tesis ve 22 bin oda kapasitesi ile Antalya gelmektedir.
Türkiye genelinde 2017 yılında işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %51 olarak belirlenmiştir. 2018 yılında Türkiye genelinde yatak doluluk oranı ise %57,91'dir. Yatak doluluğu en yüksek olan şehir % 67,27 ile Antalya, onu takiben %57,26 ve %56,20 ile İstanbul ve Muğla olmuştur. İzmir ve Ankara'nın yatak doluluk oranları sırasıyla yaklaşık %50,29 ve %41,24 olmuştur. 2019 yılının ilk 2 ayı itibariyle Türkiye genelinde işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %36,22'dir.
2016'da Türkiye ve İstanbul'daki otellerin doluluk oranları ve fiyatları turizm genelindeki yavaşlama sebebiyle ciddi bir düşüş yaşamıştır. 2017'de kurun değer kaybetmesinin de etkisiyle düşen fiyatlarda yükselme olmamasına rağmen doluluk oranlarında yükseliş görülmektedir. Bu durum gündem, terör olayları, dış ilişkiler gibi faktörlerden negatif etkilenen turizmin 2017 yılından itibaren toparlanmaya başladığına dair bir işaret oluşturmaktadır. 2018 yılı doluluk oranları Türkiye geneli için %66'yı geçerek 2017 yılındaki yükselişini devam ettirirken; İstanbul için doluluk oranı %71.1 olmuştur. Aynı dönem için Türkiye genelinde ortalama gerçekleşen oda fiyatı 70,44 Euro iken İstanbul'da 82,73 Euro olmuştur. 2019 yılının ilk çeyreğinde ise Türkiye genelinde %61,6 olan doluluk oranı, İstanbul için %67,3'tür. Bu dönemdeki ortalama gerçekleşen oda fiyatı ise Türkiye genelinde 62,28 Euro, İstanbul'da ise 76,04 Euro'dur.