2020 yılının ilk 11 ayında ülkemizi 12.1 milyon yabancı turist ziyaret etti

2019 yılında Türkiye'ye gelen yaklaşık 44,47 Milyon yabancı turistin yapmış olduğu harcamalar kişi başı ortalama 642 Dolar olarak belirtilmektedir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kişi başı ortalama harcamanın 649 Dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kişi başı harcamaların arttığı söylenebilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre 2019 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık olarak 42,9 milyon olurken, 2020 yılının dördüncü çeyreği için bu rakamın 12,1 milyon olduğu gözlemlenebilmektedir.
2020 yılının dördüncü çeyreğinde Türkiye'ye gelen 12,1 milyon yabancı turistin %38'i İstanbul'a, %26.4'ü Antalya'ya, %5.5'i Muğla'ya gelmiştir. Bu üç ili %2,9 ve %1,9'luk paylar ile Ankara ve İzmir izlemiştir. Gelen turist sayıları 2019 yılının dördüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında yüksek oranda bir düşüş (%72) yaşandığı görülmektedir. Şubat ayı başında Çin’de başlayan COVID-19 salgını, Mart’ın ikinci haftası itibariyle de Türkiye’yi de önemli bir ölçekte etkilemeye başlamıştır. 4. Çeyrek itibariyle sınır ve otel kapanmalarının ve azalan uluslararası turist hareketliliğinin sonuçlarının verilere yansıdığı söylenebilir. Tüm ülkelerin salgına karşı aldıkları sınır önlemleri ve turistlerin salgına karşı gösterdiği reaksiyonlar ise bu düşüşün ana sebepleri olarak görülmektedir.
İşletme Belgeli ve Yatırım Belgeli tesis sayıları incelendiğinde Türkiye genelinde toplam 487 bin oda kapasitesi ile 4.213 işletme belgeli, 77 bin oda kapasitesi ile 648 yatırım belgeli konaklama tesisi olduğu görülmektedir. İşletme belgeli tesislerin şehir kırılımlarına bakıldığında ilk sırayı 806 tesis ve 215 bin oda kapasitesi ile Antalya çekmekte, onu takiben 644 tesis ve 64 bin oda kapasitesi ile İstanbul gelmektedir. Muğla ise 411 işletme belgeli tesise ve 51 bin oda arzına sahiptir.
Yatırım belgeli tesisler göz önünde bulundurulduğunda yakın gelecekte mevcut otel arzına dahil olacak 648 tesis içinde en büyük payı 96 tesis ve 21 bin oda kapasitesi ile Antalya almakta, onu takiben 89 tesis ve 10 bin oda kapasitesi ile İstanbul, 72 tesis ve 8 bin oda kapasitesi ile Muğla gelmektedir.
2019 yılında Türkiye genelinde yatak doluluk oranı %59'dur. Yatak doluluğu en yüksek olan şehir %70 ile Antalya, onu takiben %62 ve %61 ile İstanbul ve Muğla olmuştur. İzmir ve Ankara'nın yatak doluluk oranları sırasıyla yaklaşık %54 ve %42 olmuştur. 2020 yılının ilk 11 ayı itibariyle Türkiye genelinde işletme belgeli tesislerin yatak doluluk oranı %23,38'dir.
2020 yılı ilk 8 ayı itibariyle doluluk oranları Antalya'da %39,8, İstanbul’da %36,9, Ankara'da %30.6 ve Anadolu'da %32.8 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranları geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında, en büyük düşüşün %50,2 ile İstanbul'da yaşandığı görülmektedir.
Gerçekleşen oda fiyatları (ADR) incelendiğinde ise; en yüksek oda fiyatı 106 Euro ile Antalya olup, 77 Euro ile İstanbul tarafından takip edilmektedir. Ankara ve Antalya'nın ise sırasıyla 56 Euro ve 34 Euro gerçekleşen oda fiyatına sahip olduğu görülmektedir. Gerçekleşen oda fiyatları geçen yıl aynı dönemle kıyaslandığında, en büyük düşüşün %14,8 ile İstanbul ve Anadolu'da yaşandığı görülmektedir.