2019 Yılı 1. Çeyreğinde İstanbul'da Ofis Kiralama İşlem Hacmi Arttı

Ekonomi, 2018'in son çeyreğinde %3 daralma kaydetmiştir. Kısa dönemdeki görünümde kırılganlığı devam edecek olsa da, reel sektör ve tüketici güven endeksleri Mart ayında sırasıyla 99.3 ve 59.45 ile bir önceki çeyreğe göre artış göstermiştir. Öte yandan,mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı artmaya devam etmekte olup Ocak 2019'da %13,3 olarak kaydedilmiştir, enflasyon oranında ise Mart ayında gerçekleşen %19,71 ile 2018 yıl sonuna göre hafif bir gerileme görülmüştür. Bütün bu göstergelere ek olarak, döviz kurlarında devam eden dalgalanma da ofis kiralama ve yatırım faaliyetleri üzerindeki etkisini sürdürmeye devam etmektedir.

1. çeyrekte, İstanbul'da 151.980 m² yeni ofis alanı pazara girerken toplam ofis arzı 6,33 milyon m²'ye çıkmıştır. Gerçekleşen toplam kiralama işlemleri yaklaşık 85.330 m²'ye ulaşmış olup, bir önceki çeyreğe ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, sırasıyla %30,15 ve %22,39 oranlarında önemli ölçüde artış göstermiştir.

Metrekare bazında anlaşmaların, %61.78'i Anadolu yakasında, %25,73'ü MİA'da gerçekleşmiştir. MİA dışında Avrupa yakasında gerçekleşen anlaşmalar %12,49'unu oluştururken, bir önceki çeyreğe göre düşüş göstermiştir.
1. çeyrekte ofis boşluk oranı %24,98 olarak gerçekleşirken, bu çeyrekte gerçekleşen en büyük yeni kiralama işlemleri arasında, Zemin Tekstil, (8.816 m², Güngören), Stryker (6.000 m², Ümraniye), Polisan (3.403 m², Rönesans Hilltown), Teknosa (3.200 m², Maltepe Carrefour) ve TurkNet (3.000 m², Nurol Tower) bulunmaktadır.
Birinci çeyrekte gerçekleştirilen yatırım aktiviteleri ofis üniteleri ile sınırlı kalmıştır, kayda alınan işlemler; Albaraka ve Mükafat Portföy Yönetimleri'nin Metropol İstanbul'daki bazı ofis ünitelerini alması, İş Portföy Yönetimi'nin Quasar İstanbul projesini devralmasıdır.
Ekonomideki sıkışık finansal görünüm ve artan satılık gayrimenkuller ile birlikte özellikle Mart sonunda gerçekleşen seçimlerden sonra, yatırım faaliyetleri ivme kazanmayı sürdürecektir, kısa vadede fiyatların ise alıcı beklentilerine yaklaşması beklenmektedir. Ek olarak kiracı lehine ortamın orta ve uzun vadede devam edeceği tahmin edilmektedir.