2020 yılı Aralık ayı sonunda konut kredisi hacmi 278,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

2020 yılı Eylül ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki artış trendi, 2020 yılı Aralık ayı sonuna kadar devam etmiştir. 2020 yılı Eylül ayı başında artış trendine giren ve %1,08 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı, 2020 yılı Aralık ayında %1,44 seviyesine yükselmiştir. Aynı şekilde 2020 Eylül ayı başında artış trendine giren ve %13,80 olan yıllık faiz oranı ise, 2020 yılı Aralık ayı sonunda 4,89 puan artarak %18,69 seviyesine yükselmiştir.

2020 yılı Aralık ayı sonunda konut kredisi hacmi 278,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2019 Aralık ayında %56,5 seviyesindeyken, 2020 yılı Aralık ayında %63’e yükselmiştir. Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre, Yerli Özel bankaların payı %21,58’den %16,70’e, Yabancı Mevduat bankalarının payı ise %15,24’ten %11,21’e düşüş göstermiştir. Takipteki konut kredilerinin toplam konut kredilerine oranı 2018 Eylül başından itibaren artış trendine girerken, Ekim 2019 itibarıyla düşüş trendi başlamış olup 2020 Aralık ayı itibarıyla %0,32 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam tüketici kredileri ise Aralık ayında 676 milyar TL seviyesinde seyretmiştir. 2019 yılı Aralık ayında %42,7 olan Konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki payı Aralık 2020 itibarıyla 1,5 puan azalarak %41,2 olarak gerçekleşmiştir. Toplam krediler yaklaşık 3,58 trilyon TL tutarında seyrederken, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı %23 olmuştur. Bu oran 2019 Aralık ayında %22 seviyesindeydi.