2019 Yılı Mart Ayı Sonunda Konut Kredisi Hacmi 183,8 Milyar TL Olarak Gerçekleşti

2018 yılı Kasım ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş trendi Mart ayı sonuna kadar devam etmiştir. 2018 yılı Kasım ayı sonunda %2,10 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2019 Mart ayı sonunda %1,32 seviyesine gerilemiştir. Kasım ayında %28,38 olan yıllık faiz oranı ise Mart ayı sonunda yaklaşık 11 puan azalarak %17,10 seviyesine gerilemiştir.

2019 yılı Mart ayı sonunda konut kredisi hacmi 183,8 milyar TL'yi seviyesinde gerçekleşti. Kamu mevduat bankalarının toplam konut kredisi hacmi içindeki payı 2018 Mart ayında %44,1 seviyesindeyken 2019 yılı Mart ayında %49,6'ya yükselmiştir. Yerli Özel ve Yabancı Mevduat bankalarının payı ise Mart 2019 da bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş göstermiştir. Takipteki konut kredilerinin toplam konut kredilerine oranı 2018 Ağustos başından itibaren artış trendine girerken 2019 Mart ayı itibarıyla %0,60 olarak gerçekleşti.

Toplam tüketici kredileri ise Mart ayında 403 milyar TL seviyesinde seyretti. 2018 yılı Mart ayında %47,5 olan Konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki payı Mart 2019 itibarıyla yaklaşık 2 puan düşerek %45,6 olarak gerçekleşti. Toplam krediler yaklaşık 2,5 trilyon TL tutarında seyrederken, bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı %20,2 oldu. Bu oran 2018 Mart ayında %22,7 seviyesindeydi.