Sektör Genelinde Öz Kaynak Hacmi 45.040 Milyon TL'ye Ulaştı

2019 Yılı 1. çeyrek dönemi itibariyle, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının finansal değerlendirmeleri ile ilgili verilerimizi Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) değerli katkılarıyla zenginleştirdik.
2011-2018 yılları arasında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları seçilen kriterlere göre değerlendirildiğinde önemli verilere ulaşılmıştır. Sektör genelinde öz kaynak hacmi 12.298 milyon TL'den (6.510 milyon USD) 45.040 milyon TL'ye (8.528 milyon USD) ulaşmıştır. Ödenmiş sermaye de 5.663 milyon TL'den (2.998 milyon USD) 2018 sonunda 11.346 milyon TL'ye (2.148 milyon USD) çıkmıştır. 2011 yılında 2,2 olan öz sermaye rasyosu, 2018 yılı sonunda 4,0'a ulaşmıştır. Aktif toplamında ise 20.643 milyon TL'den (10.928 milyon USD) 81.817 milyon TL'ye (15.492 milyon USD) ulaşmıştır. Borçluluk rasyosu 2011'den 2018'e sektör ortalaması olarak %40'dan %45'e çıkmıştır. Dönem karlılığı 1.158 milyon TL'den (717 milyon USD) 5.176 Milyon TL'ye (1.134 milyon USD) çıkmıştır. Sektör aktif karlılığı 2011 -2018 yılları arasında %6'dan başlayan seyrine arada % 7 ve % 8 oranlarını yakaladıktan sonra tekrar % 6'dan tamamlamıştır. Piyasada hisse iskonto oranlarına bakıldığında ortalamada % 60 iskontolu işlem tespit edilmiştir. 2018 yılında yaşanan kur dalgalanmaları da dikkate alındığında geçen süre zarfında GYO'ların ilerleme kaydettiği fakat alınacak yeni önlem, düzenleme ve teşviklerle pazarın daha da derinlik kazanmasının hedeflenmesi gerektiği tüm paydaşlar için önem arz etmektedir.