Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu pazar büyüklüğü 30 Haziran 2020 itibarı ile 6,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Gayrimenkul Yatırım Fonu, bireysel tasarrufların bir araya gelmesi ile bu birikimlerin profesyonel kişilerce gayrimenkul yatırımlarında değerlendirilmesini sağlayan kurumsal yapıdır. Bu fonların amacı gayrimenkul varlıklara yatırım suretiyle değer artış kazancı ve/veya kira geliri elde edilmesidir. Türkiye'de hukuki temeli 03.01.2014 yılında SPK tarafından yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne dayanmaktadır.

Gayrimenkul yatırım fonlarının gelirlerine ve gayrimenkul yatırım fonlarından sağlanan gelirlere ilişkin önemli vergi avantajları mevcuttur. Fon malvarlığı kurucunun ve portföy saklayıcısının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez. Kurucunun ve/veya portföy yöneticisinin üçüncü kişilere olan borçları ve yükümlülükleri ile fonun aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirleriyle mahsup edilemez.

Sektör adına son derece önemli bir yatırım aracı olan gayrimenkul yatırım fonlarına ait veriler, GYODER Gösterge 2. Çeyrek dönemi itibariyle Gayrimenkul Yatırım Fonları Komitesi’nin katkılarıyla ilk kez paylaşılmaya başlanmış olup bundan sonra her çeyrekte güncel veriler raporda yer almaya devam edecektir.

Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu pazar büyüklüğü 30 Haziran 2020 itibarı ile 6,8 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. GYODER Gösterge 2. Çeyrek raporda, 30.06.2020 itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin yönettiği GYF’lerin toplam büyüklüklerinin sektör içerisindeki payları da verilmiştir. İhraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış olan fonlar da dahil olmak üzere toplam 45 gayrimenkul yatırım fonu yatırım almıştır. Nisan 2020 ile Haziran 2020 arasında SPK tarafından 4 yeni gayrimenkul yatırım fonuna kuruluş izni, 3 gayrimenkul yatırım fonuna ihraç belgesi onayı verilirken 3 mevcut gayrimenkul yatırım fonunun da tasfiyesi onaylanmıştır. Raporda 30.06.2020 itibarıyla fon kurucusu bazında GYF bilgilerine de yer verilmiştir. Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda 6 adet gayrimenkul yatırım fonu işlem görmektedir.